9 Şubat 2012 Perşembe

Günahlar ( - ) Sevaplar ( + )

Ahiret hesabı : Günahlar ( - ) Sevaplar ( + )


Kur'an dikkatlice incelendiğinde ahiret hesabının basit olduğu görülüyor. Ahirette günahlar için ayrı ayrı cezalandırma olmayacaktır. Aynı şekilde sevaplar için de ayrı ayrı ödüllendirme söz konusu değildir. Kur'an, değerlendirmede, ''günah ve sevap''  kelimelerinden ziyade iyilikler ve kötülükler kelimelerini tercih etmektedir.
Her kişi için İlahi değerlendirmede iyilik ve kötülük davranışlarının her birinin bir ağırlığı yani bizim anlayacağımız şekilde ( + ) ve ( - ) değerleri olacaktır. İyiliklerin ağırlığı, kötülüklerden fazla olduğu takdirde kul cennet ile ödüllendirilecek, aksi durumda yani kötülüklerin fazla olması halinde de cehenneme konarak cezalandırılacaktır.
Bunu nereden anlıyoruz ?
İşte bu bir yoruma delil olabilecek ayetlere örnekler:
'' Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın vaktinde namaz kıl. Çünkü iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, ibret alanlar için bir öğüttür.  ''   ( 11/114 )
'' Allah İsrail oğullarından söz almıştı ve içlerinden on iki başkan göndermiştik, Allah demişti ki: ' Ben sizinle beraberim, eğer namazı kılar, zekatı verirseniz; elçilerime inanır, onlara yardım eder ve Allah'a güzel borç verirseniz, elbette sizin günahlarınızı örterim ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sokarım..... ''  ( 5/12 )
'' İnanıp iyi işler  yapanların, mutlaka kötülüklerini örteceğiz ve onları, yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracağız.  ''  ( 29/7 )
'' Ancak tevbe edip inanan ve faydalı işler yapanlar, işte Allah onların kötülüklerini iyiliklere değiştirecektir.Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. ''   ( ( 25/70 )
'' Ki, inanan erkekleri ve inanan kadınları, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere soksun, onların kötülüklerini de örtsün.  ''  ( 48/5 )
'' Ey inananlar, Allah'tan korkarsanız O size iyi ile kötüyü ayırdedici bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah,  büyük lütuf sahibidir.  ''  ( 8/29 )
İşte konuyu tam aydınlatan ayetler:
''  O gün tartı tam doğrudur. Kimin tartıları  ( sevapları ) ağır gelirse, işte onlar kurtulanlardır ''  ( 7/8 )
'' Kimin tartları ( sevapları ) hafif gelirse, işte onlar da ayetlerimize haksızlık etmelerinden ötürü kendilerini ziyana sokanlardır.  ''   ( 7/9 )
Dikkat edeseniz Artıların yani sevapların hesabında iman başta olmak üzere, namaz, zekat gibi tüm ibadetler ve tüm iyi işler, davranışlar girmektedir.
AHİRET HESABININ GÖRÜLMESİNDE ALLAH'IN TUTUMU İNSANDAN YANADIR.
İşte ayet:
'' Kim iyilik getirirse, ona o ( getirdiği ) nin on katı vardır. Kim kötülük getirirse sadece onun dengiyle cezalandırılır, onlar haksızlığa uğratılmazlar.  ''  ( 6/160 )
İyiliklere ( sevaplara ) 10 katı ( + 10 ) değer
Kötülüklere ( günahlara ) misli, yani ( - 1 ) değer.
İnsan için karlı bir hesap değil mi ?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder